Lesmateriaal:

We bieden u kant en klare professionele lessen om te gebruiken op elke interactieve oplossing; whiteboard of display. Download onderstaand de verschillende lessen voor vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde of talen en bespaar tijd bij het voorbereiden van uw lesuren.

Kies uw onderwijs niveau:

Basisonderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs

Basis/Primair
onderwijs

Secundair/Voortgezet
onderwijs

Hoger/Universitair
onderwijs

Andere lesmaterialen:

Lesmateriaal in de KlasCementdatabank:

We bouwen samen met leerkrachten een klassement uit vol waardevol lesmateriaal. Klascement is de site die dient als het vertrekpunt voor vele leerkrachten uit Vlaanderen en Nederland voor het delen van lesmateriaal.

 

Learning Resources Exchange:

De Learning Resource Exchange (LRE) van European Schoolnet (EUN) is een dienst die scholen in staat stelt onderwijskundige inhoud te vinden van vele verschillende landen en aanbieders. Zij verschaft toegang tot een netwerk van leerinhoudbanken en daarmee verbonden hoogwaardige leermiddelen die door leraren in verschillende landen gebruikt kunnen worden.